Av. Hasan Hilmi GÜLLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksel ARSLAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Av. Fatih ERYILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Serpil EJDER

Yönetim Kurulu Üyesi

Faruk SANAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Erhan BAYDAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Hamdi KARAMAN

Yönetim Kurulu Üyesi