mimari

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu olan şirketimiz toplu konut projelerini yürütmektedir. Toplu konut yapımında birinci ve en önemli basamak arsa teminidir. Arsaların maliyeti doğrudan konut maliyetini etkileyeceğinden arsaların ucuza mal edilmesi konut maliyetinin düşürülmesinde en önemli etkendir. Bundan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi, konutlarının düşük maliyetli olması için elinden geleni yapacaktır. Kamulaştırma ile arsa edinilmesi çok pahalıya mal olduğundan ve zaman kaybına sebebiyet verdiği için imar karşılığı arsa edinerek, ayrıca belediye ve devlete ait araziden faydalanarak düşük maliyetli arsa sahibi olup bu arsalar üzerinde konut inşa etmeyi ve böylece dar gelirlileri konut sahibi yapmayı hedeflemekteyiz. Yapılacak toplu konut alanları sadece binalardan ibaret olmayıp insanlarımızın rahatça yaşayabilecegi ve her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği içinde park, rekreasyon alanları, ticaret ve kültür merkezleri ile her türlü sosyal ve kültürel aktivitelerin bulunacağı yerleşim alanları ticaret ve kültür merkezleri ile her türlü sosyal ve kültürel aktivitelerin bulunacağı yerleşim alanları haline getirecektir. PORTAŞ yukarıdaki hizmetleri yürütebilmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerekli çalışmayı yapacaktır.